Å Energi

Om Å Energi

Sammen om en fornybar fremtid
Glitre Energi og Agder Energi har offisielt slått seg sammen og blitt Å Energi. Sammen skal vi jobbe for en fornybar framtid. Vi skal øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet, og ta den ut i nye og spennende markedstjenester, samt utvikle virksomheten vår i Norge og Norden.


Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren fornybar energi, sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig.

Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Vi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Å Energi er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden.

FAKTA

  • Partnernivå: Generalsponsor

  • Besøkadresse: Grønland 67, 3027 Drammen

  • Webadresse: https://www.åenergi.no

  • Telefon: 31 01 30 00

Nyheter om partnere

Se flere nyheter