NG

Norsk Gjenvinning med videre

Generalsponsoren fortsetter samarbeid med Mjøndalen ut 2024.

Annonse:

Tirsdag kunne MIF Fotball og Norsk Gjenvinning Drammen dele nyheten om at samarbeidsavtalen har blitt forlenget til ut 2024. Norsk Gjenvinnings leder i Drammen, Ivan Jensen, kunne sammen med resten av gjengen på kontoret gladelig ta imot MIFs utsendte salgs- og markedssjef for å fortelle om denne positive nyheten.

- Vi fornyer avtalen igjen, og vi har et langsiktig perspektiv på den jobben vi gjør sammen med MIF, forteller Ivan Jensen.

Godt samarbeid

Salgs- og markedssjef i MIF Fotball, Morten Sørlie, er veldig glad for at NG er med på laget videre.

- Det har vært klart en stund at samarbeidet skulle fortsette, men vi har brukt god tid på dialog om hvordan avtalen skulle utformes på best mulig måte både for oss og for Norsk Gjenvinning, sier Sørlie.

Han la også til at prosessen har vært god.

- Vi har samarbeidet med Norsk Gjenvinning siden 2021. Det har vært givende og inspirerende for oss å ha en så profesjonell og stødig aktør med oss i samtaler om hvordan vi kan utvikle partnerskapet, forteller salgs- og markedssjefen.

Vi er stolte av å få spille på lag med Norsk Gjenvinning på den måten vi gjør nå, og det er i tråd med vårt miljø- og samfunnsansvar. Jeg håper og tror vi kan skape mye bra sammen i tiden vi nå går inn i, avslutter Sørlie.

Nye dimensjoner

- Og vi legger til noen nye dimensjoner i avtalen, sier Ivan Jensen. – MIF Fotball har vært flinke til å komme med nye og inspirerende ideer. De har bevist at de tar sitt miljø- og samfunnsansvar på alvor, og jobben de gjør for barn og unge er noe vi gladelig er med på å støtte, avslutter Jensen. 

Norsk Gjenvinning AS

  • Samarbeidspartner siden 2021

  • 41230003

  • Lerpeveien 155, 3036 Drammen

  • https://www.norskgjenvinning.no

 

 

NG-2.horisontal.png
 
Annonse fra Obos-ligaen: