Norsk Gjenvinning Norge

Om Norsk Gjenvinning Norge

Konsernet er organisert i to oppstrømsdivisjoner, en nedstrømsdivisjon og fem spesialiserte virksomheter som tilbyr tjenester knyttet til miljøvennlig avfallshåndtering og råvareutvinning gjennom hele næringskjeden. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, industriservice, husholdningsrenovasjon, mottak av masser, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering.
Virksomhet og lokalisering
Vår visjon er at det finnes ikke søppel mer. Konsernets misjon er å akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi​.
Vi har størst geografisk dekning i bransjen, med ca. 50 anlegg i hele Norge. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo. Vi har også virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia.
Markeder og kunder
Vi opererer i to markedsområder; oppstrøms og nedstrøms.
Oppstrømsmarkedet: næringsliv, offentlig sektor og private husstander som kjøper våre tjenester i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia.
Nedstrømsmarkedet: prosessindustri i Skandinavia, Europa og Asia som kjøper våre avfallsbaserte råvarer som returpapir, plast, metaller og brensel.
Strategisk plattform
Norsk Gjenvinnings visjon er at det finnes ikke søppel mer. Konsernets misjon er å akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi​. Fundamentet for arbeidet er de fire grunnverdiene våre: lagånd, ansvarlighet, proaktivitet og kremmerskap.
Størrelse
På årsbasis håndterer vi 2,2 millioner tonn avfall for over 40.000 kunder. I 2019 bidro dette til samlede driftsinntekter på 4,8 milliarder kroner og et driftsresultat på 23 millioner kroner. Med over 1 750 ansatte er konsernet den ledende arbeidsgiveren innen gjenvinning og miljøtjenester i det norske markedet.
Historikk
Virksomheten startet som en liten skraphandel i 1926. I 2016 feiret Norsk Gjenvinning 90 år i bransjen. Konsernet har hatt tre hovedeiere:
1926–1999: Familien Jahr
1999–2011: Veolia Environmental Services, internasjonalt gjenvinningskonsern
2011–2018: Altor Fund III, Skandinavisk Privat Equity-selskap
2018–d.d: Summa Equity
Eierforhold
Norsk Gjenvinning Norge AS er morselskap i det som utgjør Norsk Gjenvinning-konsernet. Morselskapet eies av VV Holding AS som kontrolleres av investeringsfondet Summa Equity.

FAKTA

  • Partner siden: 2021

  • Partnernivå: Generalsponsor

  • Besøkadresse: Lerpeveien 155 3036 Drammen

  • Postadresse: Lerpeveien 155, 3036 Drammen

  • Webadresse: https://www.nggroup.no

Nyheter om partnere

Se flere nyheter