Spillere med over 100 kamper for MIF

Annonse:

Rangering etter antall spilte obligaoriske kamper for MIF A-lag:

topp100_4.jpg

Kommentarer/forklaringer/definisjoner:

Obligatoriske kamper

Kretskamper (før krigen), østlandsligaen (3 år på 1920-tallet), Norgesserien (2,5 sesong rett før krigen), Ecup og NM cup.

Antall kamper

Summen av totalt antall obligatoriske kamper og det totale antall spilte privatkamper/treningskamper.

Antall sesonger fast på a-lag

Respektive spiller må ha spilt minst 10 kamper, brorparten obligatoriske, for å bli registrert som "fast i A-laget". NB! Dog - alle kamper som respektive spiller har spilt for MIF A-laget, uansett antall minutter, er regnet med i oppstillingen "Antall kamper" - se over.

Fast i laget

se definisjonen over - "antall sesonger fast i MIFs A-lag"

Debutåret

Det året som respektive spiller har spilt sin første A-kamp for MIF Fotball, enten obligatorisk kamp eller treningskamp.

Før krigen var det intet nasjonalt seriespill i Norge; dog arrangerte NFF en Østlandsliga tre ganger i 1927/28, 1928/29, og i 1929/30. MIF vant denne to ganger, Lisleby en gang. Med unntak av Brann, deltok alle de beste klubbene i Norge i denne Østlandsligaen, som altså var å betrakte som en slags eliteserie. Likeså arrangerte NFF en Norgesserie i 1937/38, 1938/39, og på høsten 1939. Ble ikke fullført på grunn av krigsutbruddet 1940. Også i Norgesserien hevdet MIF seg med bravour med 2. plass det første året, og lå også på 2. plass etter høstsesongen 1939. Begge disse seriespillene er selvfølgelig tatt med i oppstillingen (= dagens eliteserie). Likeledes kretskamper, når MIF spilte i A-klassen i sin krets.

Etter krigen har MIF spillekort på hver enkelt spiller frem til og med 1996. Av disse spillekortene fremgår hvor mange kamper respektive spiller har spilt for MIFs A-lag - totalt. Likeledes har vi tall på hvor mange obligatoriske kamper som MIF har deltatt i totalt respektive år - samt hvor mange kamper hver spiller har spilt hvert år. Dette gjelder altså for perioden 1945-1996. For perioden 1997-2006 har vi fått god og tilnærmet 100% korrekt informasjon fra Drammens Tidende. Noen vurderinger har vi likevel måttet gjøre. Disse vurderingene er kvalitetsikret med spillere, trenere og ledere.

For perioden 2007-2016 har MIF Fotball 100% korrekte opplysninger om hver enkelt spiller hva gjelder totalt antall spilte obligatoriske kamper. Hva gjelder antall treningskamper, er disse vurdert og klarert med MIF Fotball administrasjonen.

Som det fremgår av oppstillingen, spilles det i dag - og de siste 10 årene spesielt (minimum 30 obligatoriske kamper per sesong), og etter 1972 (minimum 22 obligatoriske seriekamper), NM cupen kommer i tillegg - og sammenlignet med antall serie-kamper i perioden 1945-1971, da det kun ble spilt 14 seriekamper per sesong, altså langt flere seriekamper de siste åra.

Vi har derfor i oversikten også tatt med antall sesonger (og hvilke år) som respektive spiller har representert MIF A-laget i fotball. Det vil i noen grad "rettferdiggjøre" enkelte spilleres plassering noe lengre nede på lista enn "forventet". 

Spillerstatistikken rangerer spillerne etter totalt antall spilte obligatoriske kamper, slik som de fleste klubber i Norge (og i utlandet) gjør. Vi har likevel valgt - også - å ta med hver enkelt spillers totale antall kamper for MIFs A-lag i fotball. 

Vi har også valgt å ta med spillerens debutår for MIF, fordi det kan være av interesse - og som av ulike årsaker (unge spillere har fått lov til å prøve seg i en eller få kamper, gjerne trenings-kamper, NFFs regelverk har satt en stopper for unge spillere for spill på klubbens A-lag hva gjelder serie og NM cup, etc) - og  som derfor har medført at vedkommende spiller ikke har vært "fast i A-laget". Se definisjonen på "fast i laget" over.

Oppdatert 01.02.2017

Annonse fra Eliteserien: