Logo

Oppdatering fra utviklingsavdelingen

Endringer før 2019-sesongen

Annonse:

Administrasjon har jobbet mot 2019-sesongen en god stund, det er mye som skal avklares på organisasjonsmodell, sport, personal og økonomi. En god del ting begynner å falle på plass.

Som kjent så er utviklingsavdelingen organisert i 3 sportslige og økonomiske avdelinger. Akademi, ungdom og barn. Slik blir det også videre i 2019. Avdelingene jobber etter ulike målsetninger og budsjetter og har ulke styresett.

Vi jobber hele tiden etter, og strekker oss alltid for å bli bedre på alle områder. Utviklingsavdelingen er en stor avdeling i klubben. Den involverer mange mennesker med ulik inngang til hvorfor man deltar og også en ganske stor økonomi. Avdelingen har målsetninger om trivsel, inkludering, forhindre frafall, tilrettelegging, utvikle talenter til a-laget, arrangere gode cuper og fotballskoler, utvikling av trenere og dommere og mye mer. For å lykkes innen alt dette kreves det mye mennesker i aksjon og god organisering.

Vi gjør fra 01.01.2019 noen justeringer på organisering og personal i utviklingsavdelingen. Vi er en dynamisk organisasjon som må være tilpasningsdyktige med tanke på å forbedre og videreutvikle fotballtilbudet.

Det er flere mindre justeringer, men overordnet vil følgende endringer skje i MIF, gjeldende fra 01.01.2019.

-              Alle ekstratilbud skal driftes og koordineres av akademiet. Det opprettes en stilling i utviklingsavdelingen, utviklingsansvarlig 6-15 år. Denne organiserer og koordinerer alle utviklingstiltak i akademiet og får også ansvaret for å koordinere MIF`s egen barnefotball.

-              Akademiet får det faglige ansvaret for ungdomsavdelingen og barnefotballavdelingen. Vi ønsker en sterkere «brun tråd» på det vi gjør på sport i utviklingsavdelingen. Uavhengig av avdeling.

-             Ansvarsområde barne - og ungdomsavdelingen, Vassenga, Tine fotballskole og cuper legges under administrasjonsutvalget (AU).

Det skjer også en del endringer på personalsiden.

Følgende trenere er på utgående avtaler i 2018 og klubben har av ulike grunner valgt å ikke forlenge engasjementene i denne omgang.. Det gjelder Hans Erik Ødegaard, Kjetil Bergh og Tomas Evanger. * Tomas Evanger fullfører MIF vinterfotball og avslutter hos oss 28.02.19.

Vi ønsker å takke alle 3 for innsatsen, men spesielt Kjetil og Tomas som har vært i klubben i mange år. Kjetil kom inn i 2011 og har vært en viktig og dyktig trener i akademiet. Også svært sentral i oppstarten av fotball-linja på Eiker VGS. Tomas har vært hos oss i 3 år og har som klubbens første heltidsansatte i barnefotball skapt et godt fundament med sitt store engasjement som vil være svært viktig for klubben fremover.

Foreløpig er følgende engasjert på avtale for 2019 sesongen i diverse prosentstillinger:

Akademisjef: Arne Marcussen
Utviklingsansvarlig 6-15 år: Tom Inge Brandvold Israelsen(ny)
Adm.leder akademi: Kjetil A. Bergh

Hovedtrener U19: Bjarne K. Ingebretsen
Hovedtrener U17 og faglig ansvarlig ungdomsavdelingen: Anton Kvilaas
Spillerutvikler U17: Antonio Massanet

Hovedtrener U15: Jann Rindsem(ny)
Spillerutviklere U15: Bjørn Øivind Røraas, Lars Granaas(ny), Stian Bråten(ny) og Vazjwar Matin.

Keepertrenere: Herman Kristensen og en til som ikke er avklart.

Vi kommer tilbake med presentasjon av de nye trenerne. Jann RIndsem og Lars Granaas gjør comeback i MIF.

U15 teamet som administrativt ledes av Tom Inge Israelsen har ansvar for alle tiltak fra U15 og nedover.

I Administrasjonsutvalget(AU) som overtar driftsansvaret for barne- og ungdomsavdelingen så overtok Guri Stenvåg som ny leder i høst etter Genga Ramanathan. Nina Braathen overtar som arrangementsansvarlig etter Stian Nedberg. Nye i utvalget er også Simon Kvame og Jannike Strøm. Fra før så sitter Lisbeth Ranum, Einar Bassøe, Fredrik B. Solrød og Hilde Brandvold Israelsen i utvalget.

Takk til Genga og Stian for strålende frivillighetsjobb i mange år! 

Vi er strålende fornøyd med å ha mange flinke folk med på laget også i 2019 og ser fram til nok en spennende sesong!

Annonse fra Eliteserien: