Uttalelse om utestenging

Det har oppstått flere diskusjoner i sosiale medier etter at styret vedtok å utestenge to personer fra Mjøndalens kommende hjemmekamper i årets OBOS-liga. Styret finner det derfor riktig å komme med følgende uttalelse i sakens anledning.

Annonse:

Styret i Mjøndalen Fotball opplever det som uheldig og trist at det oppstod en slåsskamp mellom hjemme- og bortesupportere under kampen Mjøndalen spilte mot Start i fjor.

Hendelsesforløpet ble godt dokumentert og styrets oppfatning er at hendelsene går utover det som kan defineres som selvforsvar. Følgelig kan de involverte sanksjoneres med inntil ett års utestengelse. 

Styret tar selvkritikk på at vi begikk en prosessfeil i den innledende behandlingen av denne saken, og har også sett nærmere på hvilke læringspunkter som ansvarlige for sikkerhet kan hente fra denne hendelsen. 

Det skal være trygt å komme på kamp på Mjøndalens hjemmekamper, og klubben tar aktivt og sterk avstand fra alle handlinger som går under kategorien for trakassering, utagerende oppførsel og vold.

Vedtaket om utestengelse for de involverte kunne ankes til hovedstyret i klubben. De involverte har ikke ønsket å benytte seg av ankemuligheten etter at styret har hatt en grundig gjennomgang av dokumentasjonen av hendelsesforløpet sammen med de involverte og supporterklubben.

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: