Oversikt over utviklingsavdelingen i 2018

Se oversikt over fotballtilbud og personer

Annonse:

Oversikt over MIF fotball utviklingsavdelingens fotballtilbud 2018.

MIF fotball er både en lokal breddeklubb og en regional toppklubb og har et bredt spekter av fotballtilbud.

Her finner du oversikt over alle våre tilbud i 2018. Både lagstilbud og ekstratilbud.

Våre verdier:
• Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger”
• Innsats ”Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn”
• Kameratskap ”Barna og voksne skal ta vare på hverandre”

Våre sportslige mål:
• Tilrettelegge for mestring og trivsel for alle slik at spilleren fortsetter med fotball i MIF så lenge som mulig.
• Utvikle toppspillere til eget A-lag.
• Utvikle våre egne trenere, ledere og dommere.


Ungdomsfotball lag

 • G19(99,00,01) – Trener, Tobias Lia. Gruppe bestående av ca 15 spillere. Ønsker seg flere spillere.
 • G16(02) – Trenere, Kenneth Hansen Nyborg, Thomas Thorsrud og Samuel Habte. Består av ca 30 spillere.
 • G15(03) – Trenere, Bjørn Øivind Røraas og Fredrik B. Solerød. Består av ca 20 spillere.
 • G14(04) – Trenere, Anton S. Kvilaas m.fler. Består av ca 35 spillere etter sammenslåing med Vikåsen.

Ikke avklart hvilket nivå lagene meldes opp i. Seriepåmelding i januar

Barnefotball – gutter lag

 • G13(05)
 • G12(06)
 • G11(07)
 • G10(08)
 • G9(09)
 • G8(10)
 • G7(11)*

Barnefotball – jenter lag

 • J13(05/06)
 • J11(07)
 • J10(08)
 • J9(09)
 • J8(10)
 • J7(11)*

*Informasjon om oppstart nye kull kommer i januar.

nb.Lagsfotball for barn inkluderer fra 2018 også spillerutvikling, både i forbindelse med egne treninger og via MIF Fokus. Vi kombinerer aldersklasser og kjønn både i trening og kamp, og øver målrettet basert på en utviklingsmodell med faste øvelser, spillestil og prioriteringer

Utviklingslag gutter(akademi)

 • U19 – Trenere, Bjarne K. Ingebretsen og Anders Bøthun. Gruppa skal bestå av ca 22 spillere. Deltar i Nasjonal G18, NM og 4.divisjon senior.
 • U17 – Trenere, Hans Erik Ødegaard og Antonio Massanet. Gruppa skal bestå av ca 20 spillere. Deltar i Nasjonal G16, NM og mulig G19 interkrets.
 • U15 – Trenere, Kjetil Bergh og Anton Kvilaas. Gruppa består primært av hospitanter fra egen og andre klubber. Spiller treningskamper hele året og deltar med noen spillere på NFF Buskeruds lag i Nasjonal G14. Deltar i eliteturneringer.


Utviklingslag gutter/ jenter (barn)

 • U13
 • U11
 • U9


Kampgrupper. Består av hospitanter fra egne klubblag. Ikke faste lag. Spiller treningskamper hele året. Deltar på cuper og i egen utviklingsserie.

Ekstratilbud for gutter og jenter
Tilbud åpne for eksterne spillere

 • MIF Extra – Ekstratrening inntil 3 dager i uka, påmeldingsbasert tilbud med fokus på ferdighetstrening, for jenter og gutter 11-13år, Mjøndalshallen 
 • MIF Mini – Ekstratrening inntil 3 dager i uka, påmeldingsbasert tilbud med fokus på ferdighetstrening, for jenter og gutter 6-10 år, Mjøndalshallen.
 • Keeperakademi – Ekstra tilbud for keepere i MIF og andre klubbe

Ekstratilbud for gutter

 • MIF Satellitt – Ekstra tiltak for alderskullene 2003,2004,2005 og noen 2006-modeller. MIF arrangerer i samarbeid med NFF Buskerud trening for nominerte spillere fra klubber i Eiker-regionen trening hver søndag utenom sesong og annenhver søndag i sesong. Deltagelse faktureres fra NFF.
 • MIF Satellitt Extra - Ekstra tiltak for spillere født i 2006. Åpent for nominering fra alle klubber i Buskerud. Deltagelse faktureres fra MIF.
 • Nasjonale elitecuper – Vi deltar med lag på nasjonale cuper i regi NTF i alderssegmentet 12 til 16 år. Turneringslagene består av spillere fra regionen. Egenandel pr cup.
 • Fotball-linje på Eiker VGS. – I samarbeid med skolen drifter MIF fotball tilbud om fotball på Eiker Videregående. 2 økter hver uke + teori annenhver uke


Ekstratilbud for interne spillere og trenere
MIF fokus
- Fokus Xtra, definerte utviklingsspillere med ekstra ansvar i lagfotballen.
- Fokus Basis, behovsregulert spillerutvikling for alle som er med på fotball
- Keeperfokus, spillerutvikling for de som står i mål ofte i lagfotballen.
- Trenerfokus, trenerutvikling og oppfølging.

Ekstratilbud for jenter

 • Jenteakademi - Arrangeres hver fredag i sesong. Gratis tilbud om ekstra trening til alle jenter i MIF
 • Jentecamp – arrangeres to ganger pr år. Fotballskole med overnatting. Påmeldingsbasert. Åpent for eksterne
 • Skolecup for jenter-Arrangeres 1.gang hvert år. For jenter i 1-3 klasse ved Mjøndalen Barneskole. Mulig utvidelse med cup for jenter i 4-7 klasse også
 • Jentefotballens dag – Arrangeres 1 gang pr år.

Fotballskoler og tiltak

 • Vinterferie
 • Påskeferie
 • Sommerferie
 • Høstferie
 • Juleferie
 • Barnehagefotball – 2 ganger pr år.
 • Eksterne klubbesøk med fotball og teori

Cuper

 • G14 Hallcup (17 og 18 februar)
 • G13 Hallcup (7 og 8 april)
 • Barnefotballcup vår (14 og 15 april)
 • Barnefotballcup høst (dato ikke fastsatt)

Øvrige klubbtilbud som ikke er organisert i utviklingsavdelingen
- A-lag herrer(Obos ligaen)
- B-lag herrer(4.divisjon)
- A-lag damer(4.div)
- C-lag herrer(7.div)
- IFF lag. Egne serier
- Treningstilbud for innvandrere

Personer i utviklingsavdelingen

Administrasjonsutvalget(AU)
- Gengarani Ramanathan(leder)
- Stian Nedberg(cupansvarlig)
- Karin Larsen(kvalitetsklubbansvarlig)
- Hilde B. Israelsen(dugnadsansvarlig)
- Fredrik B. Solerød(medlem)
- Einar Bassøe(medlem)
- Lisbeth Ranum Vedal(medlemsansvarlig)

Ungdomsutvalget
- Stian Nedberg
- Einar Bassøe
Ansvar for oppfølging og tilrettelegging for ungdomslagene.

Jentefotballutvalget
- Nina Braathen
- Julianne Oseth
- Karin Larsen
- Brede Ruud-Olsen
Ansvar for sosiale trivselstiltak og rekruttering for jentelagene.

Heltidsansatte
- Arne Marcussen(akademisjef)
- Bjarne K. Ingebretsen(U19 trener)
- Tomas Evanger(spiller/trenerutvikler og fotballtiltaksansvarlig)
- Bjørn Øivind Røraas(spillerutvikler/trener)
- Anton S. Kvilaas (spillerutvikler/trener)


Engasjert i mindre stillinger
- Kjetil A. Bergh(adm.ansvarlig)
- Jannike Strøm(samspillsansvarlig)
- Anders Bøthun(spillerutvikler)
- Antonio Massanet(spillerutvikler)
- Hans Erik Ødegaard(trener)
- Kjetil Bergh(trener/ansvarlig skolefotball Eiker Vgs.
- Herman Kristensen(keepertrener)
- Samuel Habte(spillerutvikler/trener)
- Glenn Lundberg(keepertrener)


MIF fotball utviklingsavdelingen på nett
http://utviklingsavdelingen.mif.no/

MIF fotball utviklingsavdeling på facebook
MIF Fotball Utviklingsavdeling
MIF Fotballskoler
Mjøndalen IF fotballcuper
MIF barnefotballavd.

Annonse fra Eliteserien: