Oppretter kommersiell avdeling

For å styrke kraften i den kommersielle delen av klubben gjøres det en strukturell endring i organisasjonen.

Annonse:

Etter daglig leder/markedssjef sluttet i august i fjor har vi brukt noe tid på å se hvordan vi kan organisere og strukturere opp det kommersielle arbeidet i klubben. Marked, salg, arrangement, mediakommunikasjon og MIF shop vil inngå i klubbens nyopprettede kommersielle avdeling.

Arne Ellevset har vært i klubben siden 2014 med hovedansvar for arrangement, men også kombinert med ulike roller i sport A-lag. Arne går nå ut av sportsavdelingen og får hovedansvar for den kommersielle avdelingen i MIF Fotball. Arne vil lede avdelingen og samarbeide tett med salgs- og markedssjef Morten Sørlie, markedsmedarbeider Joackim O.Solberg og Ellen Solli i MIF Shop.

- I hovedsak så gjør vi dette for å styrke og koordinere vårt arbeid innen det kommersielle. Vi er nødt til å øke klubbens inntekter, arbeidet i kommersiell avdeling sammen med spillersalg og talentutvikling vil være svært avgjørende for at klubben skal ta nye steg i de kommende årene.

Vi er veldig fornøyd med at Arne har takket ja til den nye rollen og er trygg at vi ganske raskt vil få en positiv effekt av omstruktureringen, sier daglig leder Kjetil A. Bergh.

Annonse fra Obos-ligaen: