Om Qatar-VM

Styret i MIF Fotball redegjør for sitt syn når det gjelder spørsmålet om boikott av Qatar-VM.

Annonse:

Styret i MIF Fotball har gjennomgått rapporten fra det uavhengige Qatar-utvalget som ble satt ned av NFF etter det ordinære fotballtinget. Saken vil nå tas opp på det ekstraordinære tinget 20. juni. Vi har også vært i dialog med NFF og NTF for å høre deres redegjørelser for innstillingen til det ekstraordinære tinget.

Det er lagt ned et betydelig arbeid fra et bredt sammensatt utvalg. Dette er åpenbart en særdeles vanskelig sak, og ingen, inkludert vi, kan forsvare det som har foregått. Dog er det mange sider av en slik sak i forhold til hva som er riktig tiltak for å skape endring. Det viktigste er at dette kommer opp i dagen, og at vi for fremtiden skaper en endring i forhold til hvilke krav som stilles ved tildeling og gjennomføring av slike arrangement. Her er helt sikkert ikke Qatar det eneste eksemplet på hvordan dette har foregått ved ulike store arrangement tidligere.  

Det er ingen fasit på hva som er riktig tiltak, og for oss så er ikke type tiltak en faktor for om man er opptatt av menneskerettigheter eller ikke. Det er ingen som forsvarer brudd på menneskerettigheter, korrupsjonsregler og lignende. Det som diskuteres er hva man tror gir best effekt i å skape endringer.

Som sagt så opplever vi at det er lagt ned en betydelig jobb av det uavhengige utvalget. Vi som styre finner det vanskelig å gå dypt nok inn i denne saken til å konkludere med at vi har bedre innsikt eller en bedre oppfatning av hva om er rett virkemiddel for å skape endring. Vi vil derfor støtte forslaget fra det uavhengige utvalget ved å ikke stemme for boikott ved det ekstraordinære tinget, men vi er veldig opptatt av at de tiltakene som er foreslått gjennomføres med stor kraft.

På vegne av styret i MIF Fotball
Trond Stabekk, Styreleder

Annonse fra Eliteserien: