Samarbeidet fortsetter - like verdier

MIF Fotball er glad for å kunngjøre at Marita Brukthandel er med på laget ut 2024.

Annonse:

Marita Brukthandel i Mjøndalen er ikke bare en butikk. For i bruktbutikken i Drammensveien 64A kombinerer man nemlig vanlig butikkdrift tre dager i uken med arbeidspraksis innen trygge og gode rammer for mennesker i en vanskelig livssituasjon som trenger hjelp for å komme ut i arbeidslivet. Sammen bringer vi kjærlighet dit andre ikke når. I andre etasje på butikken finnes også en hyggelig kafé, og butikken bistår også personer med rusproblemer, mennesker som vil ut av livskontrollerende forhold og støtter mennesker som har ulike psykiske, sosiale eller fysiske utfordringer

- Det handler også mye om å bygge opp mennesker og øke deres grad av livsmestring, sier Trond Pettersen, som er daglig leder i Marita Brukthandel. 

Positivt samarbeid

-  Sponsorsamarbeidet med MIF Fotball er svært positivt for oss. Vi har fått masse nye kunder og mange hyggelige kommentarer som følge av samarbeidet. Kombinerer du tilbakemeldingene og likhetstrekkene i verdigrunnlaget lagånd, innsats og kameratskap så er dette et godt samarbeid for oss.

MIF og Marita Brukthandel har samarbeidet siden juni 2022, og det er likhetstrekk mellom jobben butikken gjør og de verdiene MIF står for – nemlig lagånd, innsats og kameratskap. 

- Det er veldig hyggelig å få tilbakemelding på at de ser samarbeidet som verdifullt og fantastisk at nok en lokal aktør ønske å fortsette samarbeidet med oss, sier salgs – og markedssjef Morten Sørlie i MIF Fotball. 

Viktig med lokale samarbeidspartnere

Nå har Marita Brukthandel og MIF Fotball inngått en sponsoravtale som strekker seg ut 2024.

- Det er avgjørende for klubben å samarbeide med både store og små lokale partnere, forklarer Morten og forteller at klubben skal levere tilbake i masse synlighet, aktiviteter og forhåpentligvis mange gode opplevelser på Consto Arena 2024.

Og i likhet med Marita Brukthandel har MIF et ønske om å gjøre en forskjell i folks hverdag. 


 

Annonse fra Obos-ligaen: