Lokalbanken forlenger

Det er med stor glede vi kan melde at Sparebanken Øst og Mjøndalen IF har inngått ny 3-årsavtale. Avtalen gjelder som tidligere hele idrettsforeningen.

Annonse:

Samarbeidet mellom MIF og Sparebanken Øst strekker seg godt over 100 år tilbake i tid, og den lokale banken har vært en viktig bidragsyter for aktivitet og mestring for store og små.

Med ny 3-års avtale på plass forlenges avtalen som ble inngått i 2017. I den avtalen er det ikke bare toppfotballen som er innebefattet, men hele klubben med alle sine ulike idrettsgrener.

- Avtalen er svært viktig for alle grupper i MIF, også i årene som kommer og bidrar sterkt til gruppenes sportslige satsing sier daglig leder i MIF Svein Erik Gevelt.

Banken begrunner avtalen bl.a. med MIFs viktige regionale posisjon og betydning, samt det brede sportslige tilbudet klubben gir til barn og unge. Avtalen bidrar i tillegg til positivt omdømme både for Sparebanken Øst og MIF.

Sparebanken Øst

  • Stiftet 11. januar 1843 som Egers Sparebank

  • Èn av Norges største alliansefrie sparebanker

  • Hovedkontor i Drammen med filialer på over 20 steder på Østlandet

  • Administrerende direktør: Pål Strand

  • Antall ansatte: 185

 

Annonse fra Eliteserien: