KIWI Norge blir generalsponsor i Mjøndalen Idrettsforening

– En perfekt match, sier sponsoransvarlig i KIWI, Espen Eriksen.

Annonse:

Avtalen vil bidra til at Mjøndalen IF styrker sitt økonomiske fundament, slik at forholdene ligger til rette både for toppidrettssatsing og gode prestasjoner sammen med bredden ellers i klubben.

Sponsoratet har i mange år har eksistert mellom KIWI Mjøndalen og MIF, men løftes nå til KIWI sentralt, forsterkes og settes i system. Det er godt nytt for breddeidretten i området, sier Svein Erik Gevelt, daglig leder i Mjøndalen IF.

-  KIWI har gitt med hjertet i mange år. Nå både forbedres og forenkles avtalen, særlig for breddeidretten. Dette er aktiviteter som i all hovedsak er drevet på dugnad, men noen ting må kjøpes inn, og da er vi helt avhengige av hjelp. Denne avtalen betyr derfor ekstremt mye for hele idrettsklubben, og vi er veldig takknemlige for det.

Han forteller at sponsoratet er et kjærkomment bidrag til alt som skal til for å drive breddeidrett: Fra drakter og utstyr til arrangementer, cuper, renn og sosiale tiltak for medlemmer og lokalmiljøet. Sponsoratet gjelder alle idretter i MIF: Bandy, e-sport, ski, turn, judo, baseball, håndball og fotball – sistnevnte både på bredde og toppnivå.

Daglig leder og markedsansvarlig i Mjøndalen fotball, Berenike Wulfsberg, er ekstra begeistret for mulighetene avtalen gir for unge spillere i Fotballakademiet.

-  Dette gir særlig et løft for dem som forhåpentligvis en dag skal bli fotballspillere på toppnivå. Det å kunne tilby akademispillerne et tilskudd til et sunt kosthold er et viktig element i avtalen, sier hun.

 

– Breddeidretten står for sunne vaner

Avtalen føyer seg inn i rekken av større idrettssponsorater KIWI sentralt har inngått den siste tiden. KIWI Norge støtter fra før både fotballandslaget for kvinner og Norway Cup. Sponsoransvarlig i KIWI, Espen Eriksen, forteller at KIWI er ekstra opptatt av alt som skjer i nærmiljøene, og hva slags aktiviteter som skapes.

- Vi synes dette er en perfekt match. Vi kjenner dessuten hverandre godt fra før, og vi vet hva den andre står for. Mjøndalen har fine verdier og holdninger, de er kjempegode på inkludering og mangfold og står ekstra sterkt i sitt område. Det er viktig å forankre videre. Vi vet også at breddeidretten generelt står for mye lokal stolthet og sunne vaner, og så kommer toppidretten i dette tilfellet som en søt dessert på toppen.

Avtalen ble signert på Consto Arena fredag 1. oktober og trer i kraft fra 1. januar 2022. Også KIWIs driftsdirektør Vidar Jensen glad for å kunne bidra i idrettsforeningen.

- Mjøndalen idrettsforening legger vekt på lagånd og fellesskap, og det er verdier som også ligger våre grønne KIWI-hjerter nær. Det å drive butikk handler også om å være et godt lag, konkurranse og hardt arbeid. Vi er stolte av å bidra til både sunne fritidsaktiviteter og gode lokale tiltak i Mjøndalen.

@kiwiminipris

Kiwi avtale.jpg
Fra venstre: Arild Nygård(styreleder MIF), Svein Erik Gevelt(daglig leder MIF). Berenike Wulfsberg(daglig leder MIF Fotball), Espen Eriksen (sponsoransvarlig Kiwi), Vidar Jensen (driftsansvarlig Kiwi)

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: