Consto

Fortsatt i grønn sone

Nye tall fra NFF viser at klubben fortsatt ligger i grønn sone.

Annonse:

Mjøndalen Idrettsforening og MIF Fotball, som utgjør en stor del av foreningen, har fremdeles en sunn og god balanse i økonomien.  Det viser ferske tall fra NFF. Mye av årsaken til dette kommer av den solide egenkapitalen i klubben totalt sett.

- Det viser at grepene klubben i den siste tiden har tatt, har hatt effekt, sier styreleder i MIF Fotball, Monica Myrvold Berg. Hun tilføyer at fjorårets salg av spillere absolutt bidro til bedring av resultatet kontra tidligere år. 

Hun er imidlertid tydelig på at dette ikke er noen hvilepute for idrettsforeningen.

- Vi jobber knallhardt hver eneste dag både for å få inn nødvendige inntekter, og må også passe på hver eneste utgift, legger hun til. Det nevnes videre at vi fremdeles er avhengig av flere sponsorkroner og andre arrangementsinntekter for å nå årets budsjett for fotballen.

- Vi har et av de minste budsjettene i OBOS-ligaen for A-laget vårt i fotball. For oss finnes det ingen snarveier for å oppnå suksess på banen, og selv om vi har kontroll over økonomien, er vi helt avhengige av den innsatsen både ansatte og frivillige legger ned for å ha en sunn økonomi videre, forteller styrelederen, som skryter av den jobben som legges ned i hele idrettsforeningen.

Annonse fra Obos-ligaen: