Begrenset adgang

Grunnet økt smitte i nærområdet strammer MIF inn smittevernet.

Annonse:

Grunnet en stor økning i nye smittetilfeller i Drammen kommune, så strammer MIF Fotball inn på smittevernet i klubben.

For publikum og gjester utenom kampdag, så vil det inntil videre ikke være adgang til klubbens lokaler på Consto Arena. Det blir ikke avviklet lunsj i VIP-lokalene og administrasjonen jobber delvis i hjemmekontor. Ønsker du å komme i kontakt med noen i administrasjonen, så ta kontakt på e-post eller telefon. Her finner du de ansatte.

Presse og andre som ønsker å se treninger bes om å holde seg på Tribune Vest. Media anmodes om å gjøre avtaler med sportslig koordinator Arne Ellevset før oppmøte og bruke munnbind dersom énmetersregelen ikke kan overholdes. Arne kan kontakes på e-post og telefon: [email protected] / 900 10 857.

Spillertroppen og trenere og ledere rundt a-laget skjermes fra øvrig virksomhet i klubben og oppfordres til å ha et minimum av nærkontakter.

Annonse fra Obos-ligaen: