Mjøndalen IFs Årsmøte

Det inviteres herved til Mjøndalen IFs Årsmøte den 9 mars kl. 18.00. Møtet avholdes digitalt via teams pga. covid-19 restriksjoner.

Annonse:

Møtet vil som tidligere bli avhold av møteleder, styreleder samt noen få utvalgte som får være fysisk tilstede.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23.02.20. Saker sendes skriftlig til  [email protected]

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på MIFs hjemmeside.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt daglig leder Svein Erik Gevelt på telefon 93218170.

De som ønsker å delta digitalt må melde seg på til [email protected] og vil dagen før årsmøtet få tilsendt link slik at en kan delta. Vi vil ut over dette forsøke å streame møtet på mif.no.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett,m valgbarhet, forslagsrett mv. se foreningens lover på mif.no.

Annonse fra Eliteserien: