André Nevstad gir seg i MIF

For et drøyt år siden overtok André Nevstad som daglig leder/sportssjef i MIF etter Kenneth Karlsen. Nå er det klart at Nevstad dessverre gir seg i klubben.

Annonse:

Det har over en periode vært en åpen og god dialog mellom styreleder Trond Stabekk og Daglig Leder/Sportsjef Andrè Nevstad om at det har vært krevende å stå i en krevende jobb samtidig som man er så langt unna familien. Andrè har vært veldig ryddig og åpen om dette hele veien, og vi som klubb har kjempet for å finne løsninger som ville fungere for begge parter. Det er vanskelig å finne gode løsninger på dette over tid. Det er med tungt hjerte at vi som klubb må erkjenne at vi må ut for å finne en erstatter.

Andrè har gjort en meget solid jobb for oss i et særdeles krevende år, og vi er veldig lei oss for at han slutter, men har stor forståelse for bakgrunnen for valget.

Det er en krevende jobb og både ha sportssjef og daglig leder jobben i en og samme rolle. Med økt fokus fra klubben sin side på utviklingsarbeid og spillerlogistikk samtidig som det ble en ledig stilling på marked som vi også måtte fylles, har styret valgt å benytte muligheten til å se på en ny organisasjonsmodell. Det er helt åpenbart at vi som klubb må lykkes med utvikling og gjennom det økt inntektsgrunnlag fra spillerlogistikk, samtidig som vi må klare å øke de kommersielle inntektene for å sikre oss et økonomisk fundament som eliteserieklubb. Dette er forankret i strategiplanen, og vil nå også synliggjøres i hvordan vi organiserer oss.

Vi har derfor valgt å splitte Andrè sin stilling i to, og legger den delen av stillingen som omhandler daglig ledelse i sammen med en markedssjef stilling, og så samle alt av ansvar for sport under en sportssjef. De vil begge rapportere til styret.

Det har vært en pågående rekrutering, og styret er glad for å ønske Berenike Wulfsburg velkommen på laget som Daglig leder/Markedssjef. Berenike hadde sin første arbeidsdag denne uke. En nærmere presentasjon av Berenike kommer en av de første dagene.

Vi vil nå starte rekrutering av ny Sportssjef. Andrè vil fungere i stillingen en perioden fremover til ny person er avklart.

Annonse fra Obos-ligaen: