Alle skal ha mulighet til å spille fotball i Mjøndalen

Bedrives det forskjellsbehandling av idrettslagene i nye Drammen Kommune?

Annonse:

Jeg kjenner at det gjør vondt når jeg snakker med foreldre som ikke har råd til å la barna sine spille fotball. Jeg skulle så gjerne ønske at sporten jeg elsker var gratis for alle. 

Dette er kanskje den største utfordringen fotballklubber som skal tilfredsstille både bredde og topp står ovenfor i årene som kommer. 

Mjøndalen IF fotball har ca 550  aktive fotballspillere. I vidt spenn fra bredde til topp, fra barn til senior – på alle nivåer. Vår aktivitet utøves primært på Vassenga gressbaner og på Consto Arena. Vinterstid i Mjøndalshallen.

Kostnader til drift og vedlikehold av disse anleggene utgjør en stor post i våre budsjetter. Breddeidretten er i stor grad egenfinansiert. Kontigenten som betales årlig er bl.a med på å dekke drift og vedlikeholdskostnader på anleggene. 

Ja, jeg vet at vi fikk tomta til å bygge stadion på for 1 krone, men regner man krona mot arbeidsplasser og nyskapte skatteinntekter til kommunen så vil jeg si at det å selge tomta for 1.krone var en god investering av kommunen. Kommunen har utover dette årlig spart mange millioner i drift, vedlikehold og utbedringer på det gamle anlegget. Anslagsvis 30 millioner siden MIF fikk overta Nedre Eiker Stadion i 2011.

I MIF er det stadige henvendelser om dyr aktivitetsavgift – spesielt sammenlignet med klubbene i gamle Drammen Kommune. Det som utgjør kostnadsforskjellen på breddefotball i MIF og f.eks andre klubber er primært kostnader knyttet til anlegg. Barn og unge i andre klubber har etter det vi erfarer ingen kostnader for bruk av hverken  gressbaner eller  Stadion, mens barn og unge i Mjøndalen må via aktivitetsavgift betale hele driften av Vassenga gress og deler av drift av Consto. Det utgjør noen tusen kroner i året mer i avgift.

Etter å ha undersøkt og lest i DT hva andre klubber i Drammen Kommune får av støtte, sitter vi igjen med en klar oppfatning av at Drammen Kommune bedriver forskjellsbehandling av idrettslagene. Hvis det stemmer så må vi stå opp for våre medlemmer og kreve likebehandling – umiddelbart!

I gamle Nedre Eiker Kommune visste vi hva vi hadde å forholde oss til. Kommunen hadde lite penger til drift og vedlikehold av idrettsanlegg og bygging av nye. Mjøndalen IF er en fremoverlent klubb og har blant annet bygget stedets eneste kunsgressbane og stadion for egne og lånte midler. 

Vassenga Gressbaner eies av kommunen, mens MIF har driftsansvaret. Årlige utgifter for drift av Vassenga utgjør for klubben en kvart million. Årlige driftskostnader på stadion utgjør ca 6. millioner kroner.

Etter vår forståelse var det i gamle Drammen Kommune i stor grad kommunen som sto for drift og vedlikehold av anleggene.

Etter opprettelse av nye Drammen Kommune 01.01.2020 så burde det i 2023 ikke være slik at man driver for prinsippene som var etablert i de nedlagte kommunene? At klubber i gamle Drammen Kommune fortsatt har kommunal drift og vedlikehold av sine baner, mens man i gamle Nedre Eiker Kommune så er det klubbene selv som må stå for dette. I praksis så fører det til at innbyggere som naturlig sogner til Mjøndalen IF og bedriver sin breddeidrett her må betale en langt høyere kostnad for deltagelse en utøver som sogner til en breddeklubb i Drammen. 

Drømmen vår er at alle skal ha mulighet til  å spille fotball i Mjøndalen, men det betinger at kommunen likebehandler idrettslagene i mye større grad enn de gjør i dag.

Håvard Kleven/Daglig leder Mjøndalen IF Fotball

 

Annonse fra Obos-ligaen: