Akademiklassifiseringen 2021

Annonse:

Mjøndalen IF har vært en del av Akademiklassifiseringen siden 2017. Akademiet ble den gang klassifisert til 2 stjerner og oppnådde det samme i 2019. Dog med en høyere poengsum. I 2021 er det ny klassifisering av norske fotball akademier i toppklubbene. Ambisjonen for Mjøndalen er nå å oppnå 3 stjerner. Klubbens styre har vedtatt i sitt strategi arbeid at utviklingsarbeidet er viktig både for å få frem spillere til klubbens A-lag, men også at spillere som kommer opp er salgbare.

Akademiet i Mjøndalen er i full gang med dette arbeidet, selv om Corona perioden gjør sitt beste for å legge kjepper i hjulene. Nåes dette nivået vil klubben ha et fullverdig akademi som står støtt på egne bein, og samtidig vil ha rammebetingelsene holde et godt norsk nivå.

Som en del av forankringen av Sparebanken Øst Akademiet inn mot egen klubb og øvrig region, vi i løpet av sommeren  publisere en rekke nettsaker hvor vi er innom de forskjellige sentrale områdene akademiet klassifiseres på.

Dette gjelder følgende 10 hoved områder:

1.  FORANKRING: STYRET, LEDELSE, ANSATTE
2. SPILLERLOGISTIKK
3.  PLANVERK
4. KOMPETANSE
5.  TRENINGSPROSESSEN
6.  SPILLERENS UTVIKLINGSÅR
7.  KAMPPLATTFORM
8.  SKOLE – FOTBAL
9.  SAMARBEIDSMODELLER
10. PRODUKTIVITET
11. ØKONOMI & FASILITETER

 

Corona perioden

Corona perioden vi er inne i setter nasjonens spillerutviklings arbeid i fare!

Det er derfor viktig at klubbene, NTF og NFF sentralt også arbeider bevisst med å videreføre dette arbeidet i en krevende tid og ikke slipper opp på den langsiktige strategien! Selv om det rettes mest fokus mot klubbenes A-lag må det ikke glemmes at det kommer nye sesonger etter årets. Og at dagens unge spillere skal utgjøre fremtidens A-lag for alle norske klubber. Dette ansvaret må derfor ikke bare ligge på Utviklingsavdelingene, men være et felles anliggende for alle som er glad i norsk fotball og ønsker videreutvikle det gode arbeidet som er gjort de siste årene. ! Vi legger ved en artikkel fra Norsk Toppfotballs Fagmann ØivindIversen som adresserer dette godt

«Det er et gledelig faktum at framgangen i norsk spillerutvikling ikke er kommet som lyn fra klar himmel. Den kan spores som en konsekvens av bedre arbeidsprosesser i både krets, forbund og sist, men ikke minst, som følge av en vesentlig forbedret treningsprosess i toppklubbenes akademier. Akademiklassifiseringen har spilt en avgjørende rolle som driver for denne bevegelsen.Det har samtidig – og på flere nivå – vært rettet en betydelig fokusert innsats mot kvalitet i utdannelsen av norske fotballspillere. Gjennom kvalitetsklubb har NFF bidratt til å skape bedre klubbstrukturer i breddefotballen.  Dette har virket positivt. Gjennom landslagsskolen har den tiltaksbaserte påvirkningen i kretsregi blitt løftet flere hakk. Systemarbeidet rundt landslagene er vesentlig forbedret. Toppklubbene har investert flere titalls millioner i utviklingsarbeid - hver. I dag er det vanlig at det jobber 8-10 personer på heltid med spillerutvikling i toppklubbene. Det var ikke tilfelle for bare 4-5 år siden. Det er etablert nasjonale serier som har gitt aldersjevnbyrdig matching på nasjonalt nivå. Det første kullet som spilte nasjonale serier var spillere født 1999. Så ble det heller ikke 95-, 96-, 97- eller 98-kullet som spilte seg til de internasjonale mesterskapene på aldersbestemt nivå. Det gjorde man med spillere født 1999, 2000 og 2001.

Å forklare framgangen for norsk spillerutvikling kan ikke gjøres ved endimensjonale modeller. Men summen og samspillet mellom innsatsfaktorene kan det. Det at betydningen av kvalitet gjennom hele utviklingsløpet forsterkes ytterligere og at samhandlingen mellom de arenaene spillerne forflytter seg mellom i løpet av utviklingsløpet sitt er godt. Det er avgjørende for fortsatt framgang og fremtiden til norsk fotball - også på seniornivå.»

Område spillerlogistikk.

Fra akademiklassifiseringen og kriteriene for spiller logistikk heter det:

«Det er helt opp til klubbene å definere hvordan man ønsker å sette sammen A-stallen. Klubbens mål, identitet, kultur og forretningskonsept vil legge viktige premisser. Akademiklassifiseringen gir ekstra poeng til klubber som har en tydelig strategi på å få frem egenutvikla spillere til klubbens A-stall. En slik strategi forplikter også Utviklingsavdelingen. Å bidra til å sikre et rett antall spillere som holder høyt nok nivå, - vil være avgjørende. Andelen av klubbutviklede spillere i A-stallen beregnes ut fra det innmeldte spillertropp-skjemaet for førstelaget (A-listen) over en løpende periode på 3 år. Et annet viktig forhold vil være sammensetting av A-stall og klubbenes praksis i forhold til å gi spilletid til unge spillere på eget A-lag. Dette måles på område produktivitet.»

Hovedmålet til Akademiet er å få opp spillere til klubbens A lag og vi ser først på dette.

 

 • Dagens A stall i Eliteserien består pr juni av 26 spillere hvorav 8 er i alder 23 år eller yngre. Noe som utgjør 31% av stallen.
 • 3 av spillerne i dagens A-stall har kommet fra akademiet; William Sell, Andreas Hellum, Adrian Hansen. (12%) – Altså det er dette Akademiet måles på !
 • Klubbutviklede spillere er det William og Andreas som er. (KUS spillere er de som har vært i klubben i 3 år i alder mellom 12-21 år og som gir produktivitetspoeng i akademiklassifiseringen)- Adrian Hansen kar vært i akademiet i snaut 2 år.
 • For øvrig er alderssammensettingen i dagens A-stall 53% 26 år eller yngre – 47% over 26 år. Spillere med alder 26 år eller yngre regnes som de med størst salgspotensial.
 • I 2017 i Obos ligaen var A-stallen på 33 spillere hvor 46% var 26 år eller yngre – 54 % over 26 år.

Retningen er derfor tydelig mot en mindre og yngre A-stall noe som skal kunne forenkle veien opp for yngre og salgbare spillere.

Akademiet

 

 • Sparebanken Øst Akademiet har i dag 14 ansatte hvor av 5 på fulltid.
 • Spiller gruppene er U19, U17, U15 i alderen 12-20 år totalt ca 75 spillere fra over 20 forskjellig klubber. Det planlegges en ny gruppe U21 som har spillere opp til 21 år.
 • U19 stallen består av ca 25 spillere født 2001,2002, 2003. Spillerne kommer i hovedsak fra lokale Buskerud klubber samt noen fra Bærum.
 • U17 stallen består av ca 20 spillere født 2004, 2005, hvor det pr juni er 11 hospitanter.
 • U15 stallen består utelukkende av hospitanter med spillere født 2006,2007,2008. Totalt ca 36 spillere er i denne gruppen.

 

Her er en oversikt over hvilke klubber akademiets spillere kommer fra:

 • Svene, Slemmestad, Steinberg, IBK, Vestfossen, Strømsgodset, Mjøndalen, Huringen, Vollen, Kongsberg, Vikersund, Sande, ROS, Holmen, Hønefoss, Heradsbygda, Norderhov, Lier, Stoppen, Sigdal, Skiold, Stabæk

KLUBBENS B LISTE SPILLERE.

Spillere på B listen kan spille inntil 3 eiteserie kamper for A-laget uten å ha profesjonell kontrakt.

Følgende spillere er pr juni på denne listen:

 • Gard Thomas – moderklubb Stabæk
 • Syver Eriksen – moderklubb Kongsberg
 • Gustav Helling – moderklubb Sande
 • Frank Bamenye – moderklubb Skiold

Alle B-liste spillere trener for tiden fast med klubbens A-lag.

 

RESULTATER.

Siste 5 år er følgende spillere tatt opp i A-stallen fra akademiet:

2016 – William Sell, Andreas Hellum, Sebastian Hansen (nå Notodden)
2017 – Ingen
2018 – Erick Sagbakken
2019 – Ari Sagbakken
2020 – Adrian Hansen

Lokale spillere i A stallen
Lokale spillere i A-stallen

 

LANDSLAG

 • William Sell har 13 kamper for Norge G18/G19 og 2 kamper for Norge U21
 • Erick Sagbakken har 2 kamper for Norge G18.

 

Neste område vi skal ta for oss er Samarbeidsmodeller om en uke eller to.

Arne Marcussen
Akademisjef

Annonse fra Eliteserien: