Storm Sikkerhet AS

Om Storm Sikkerhet AS

Storm Sikkerhet AS ble etablert i 2004, og har i dag 25 ansatte med spisskompetanse innen tapsforebyggende tiltak.

Storm Sikkerhet er landsdekkende og har i dag primært kunder innen varehandelen, fra store landsdekkende kjeder til enkeltstående kunder.

FAKTA