Scanox

Om Scanox

Scanox AS er et heleid datterselskap i Jotun AS som markedsfører malinger og tilhørende produkter for innendørs og utendørs bruk. I dette arbeid legges det stor vekt på kontinuerlig forbedring av kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Scanox skal oppnå tilfredsstillende inntjening og ha en ledende posisjon.

Scanox skal være mer effektiv, kompetent og dynamisk enn andre aktører i markedet. Aktiviteter som skaper verdi i forhold til handelsledd og brukere skal strengt prioriteres. Kvalitet og innovasjon er avgjørende for å innfri vår målsetting.

Scanox AS er en salgsbedrift som også håndterer og selger produkter som kan ha brannfarlige, helsefarlige og/eller miljøfarlige egenskaper.

Scanox overordnede mål skal danne rammen for proaktiv og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsarbeid og er en forutsetning for å lykkes i markedet. Dette innbærer at Scanox skal redusere mengden av organiske løsemidler i solgte produkter, redusere avfallsmengden i forhold til produsert volum og forbedre arbeidsmiljøet, øke trivsel og redusere sykefraværet blant ansatte.

FAKTA

  • Partnernivå: Støttespiller