Norsk Møteforum AS

I over 13 år har vi spesialisert oss på å arrangere møteplasser for bedrifter, ut ifra filosofien om at det skjer noe når folk snakker sammen.

Om Norsk Møteforum AS

Siden 2004 har vi gjennomført nærmere 250 større møtearrangementer rundt omkring i Norges land og i 2015 startet vi også i Sverige. Over 6000 bedrifter har deltatt til sammen over 17.500 ganger og det er gjennomført over 120.000 enkeltmøter på Møteforum.

Vi arrangerer også egne Møteforum for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen.

FAKTA