Mylna

Om Mylna

Vi ble plassert på Jorden for å kreere, ikke for å konkurrere.
Hva fungerer egentlig best – konkurranse eller samarbeid? Svaret er faktisk samarbeid. Dette har forskere, til manges store overraskelse, fastslått i studier gjentatte ganger siden slutten av 1800-tallet. Forskning viser at samarbeid får frem det beste i oss. Dette er noe som har vist seg i praktisk talt alle yrker, ferdigheter eller atferder. Sport Supply og Nordic Fitness var to konkurrerende bedrifter, lokalisert i Mjøndalen, som ønsket å utnytte potensialet samarbeid gir. Resultatet ble Mylna (betyr mølle), som stammer fra Mjøndalens norrøne navn Mylnadalr. Sammenslåingen gjør oss dermed til Nordens største leverandør av treningsutstyr. Det er viktig for oss å skape et arbeidsmiljø som vekker motivasjon og kreativitet hos våre ansatte. Fordi det er menneskene som gjør oss til det vi er. Et arbeidsmiljø preget av samarbeid og fellesskap istedenfor fortidens konkurransesituasjon, vil gjøre både oss og produktene våre enda bedre. Denne erkjennelsen, tror vi, vil komme våre samarbeidspartnere til gode.

FAKTA

  • Partnernivå: Toppscorer