Mjøndalshallen

Om Mjøndalshallen

Planer om idrettshall i Mjøndalen ble lansert allerede på midten av 1980-tallet, men det var først på våren i 1998 at dette ble tatt skikkelig tak i.

To navn må nevnes i den forbindelse: Arne Gunnar Sivertsen og Jon Opdahl. Begge sto sentralt i planleggingen og byggingen av hallen.

I januar 2000 ble byggearbeidene satt i gang og i desember samme år ble de første treningene gjennomført innendørs.

Hallen ble offisielt åpnet 3. mars 2001. Hallen hadde en totalkostnad på ca 60 millioner kroner og har et etter utbygging i 2008 totalareal på ca 9000 kvadratmeter.

FAKTA