Hellik Teigen AS

Hellik Teigen Gruppen er en av landets største og ledende aktører innen gjenvinning av jern, metall og EE-avfall.

Om Hellik Teigen AS

Familiebedriften ble etablert i 1901 i Skotselv i Øvre Eiker. Fra starten som en tradisjonell skraphandel har bedriften utviklet seg til å bli en moderne landsdekkende gjenvinnings- og industrivirksomhet, hvor hovedfokus er å gjenvinne skrapmetall til verdifulle sekundære råvarer på en miljømessig og økonomisk optimal måte. Konsernets hovedkontor ligger i dag i Hokksund i Øvre Eiker, med avdelinger og behandlingsanlegg flere steder i landet.

Vi gjenvinner årlig i overkant av 250 000 tonn skrapmetall med en konsolidert omsetning omkring NOK 1 400 mill. Hvis man medregner felleskontrollerte selskaper omsetter gruppen varer og tjenester for omkring NOK 1 800 mill. Vi er i dag ca. 115 ansatte.

Vår utvikling gjennom 120 år har i stor grad kommet gjennom organisk vekst og en vilje til hele veien å investere i ny gjenvinningsteknologi, samt ved å bevare en kultur hvor god service, redelighet og fagkompetanse preger alle ledd i organisasjonen.

Hellik Teigen Gruppen er også en aktør innen riving, dekommisjonering og miljøsanering av alle typer industrikonstruksjoner i stål, og vi har tatt del i flere av de største riveentreprisene i Norge. Våre anlegg på Vestlandet er spesialtilpasset for opphugging av skip og offshore konstruksjoner.

FAKTA