Drammen renholdspartner AS

Om Drammen renholdspartner AS

Vi skal være en totalleverandør av renholdstjenester på et høyt hygienisk nivå for næringslivet og privatmarkedet. Vi skal skille oss positivt ut i markedet for renholdstjenester. Vi skal være best på kvalitet og servicenivå i markedet for renholdstjenester. Vår visjon på rengjøring er at vi ikke skal bli størst. Vår uttalte visjon er at vi skal bli best på renholdstjenester.

FAKTA

  • Partnernivå: Støttespiller