BDO

Om BDO

Vi er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap
med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv.
Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og hjelper
kundene våre med å nå små og store mål.

FAKTA