AS Miljømerking

Om AS Miljømerking

AS Miljø - Merking består av sju ansatte med over 30 års erfaring med oppmerking for privat og offentlig sektor.
AS Miljø-Merking ble etablert i 2008 som en videreføring av Buskerud veimerking.
Vi utfører oppmerking med termoplast og veimerkemaling i henhold til Vegvesenets standard holdbarhets klasse 1.
Som eneste i Norge utfører vi tørking av vann, snø og is med jet-tørke før legging av linjer. Kan også brukes ved tørking av fuktige tunneler.

Veimerkemaling egner seg best på betongoverflater men benyttes også på asfalterte flater.
Malingen påføres med selvgående merkemaskiner, og kan legge alle linjebredder.

Termoplast egner seg best på asfalterte flater, og har betydelig lengre levetid enn veimerkemaling.
Termoplast legges ut med merkemaskiner og håndverktøy.

Merkespray benytter vi kun til formerking.

Kontakt AS Miljømerking for et uforpliktende pristilbud på oppmerking.

FAKTA

  • Partnernivå: Støttespiller