Jan Remi Dalen
Assistenttrener og spillerlogistikk ansvarlig