Jan Remi Dalen
Assistenttrener og analyseansvarlig