Fortsetter det gode samarbeidet

Mjøndalen og Kirkens Bymisjon går inn i sitt niende år sammen.

Annonse:

Helt siden 2009 har Kirkens Bymisjon prydet drakta til Mjøndalen Fotball. Slik blir det også i 2017. Et samarbeid som er alt annet enn en vanlig sponsoravtale.

- Det var Validus og Terje Stykket som i sin tid brakte oss sammen med Kirkens Bymisjon. Og siden den tid har vi hatt en utrolig flott samarbeid med det vi anser som en fantastisk aktør i samfunnet. De tar vare på de svakeste og gir enkeltmennesker mulighet til å forbedre livene sine. Når vi kan bidra i det arbeidet så er det med stor glede, sier daglig leder i Mjøndalen Fotball, Kenneth Karlsen.

Opplever mestring

Det aller viktigste Mjøndalen og Kirkens Bymisjon gjør sammen er å gi mennesker en arena hvor de kan vokse og føle mestring. Blant annet stiller Kirkens Bymisjons egne aktører opp som vakter på stadion på kampdag. I tillegg arrangeres det felles sosiale samlinger.

- Vi opplever samarbeidet med MIF som svært positivt. Det skaper ringvirkninger i egen organisasjon, men også til andre byer og Kirkens Bymisjoner. Å være frivillig vakt på en MIF-kamp, gjør at man føler man er en del av noe større og man blir godt inkludert. Deltakerne møter enkeltmennesker som gir noe i forhold til et litt tynnslitt nettverk, de får anledning til å gi noe tilbake til samfunnet og man er stolt av å være en del av et slikt arrangement, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen, Jon-Ivar Windstad.

Mye å lære

Nå jobbes det med å få mer ut av hverandre. Karlsen er sikker på at kompetansen rundt menneskeverd kan komme klubben til gode.

- Vi begynner å bli en stor organisasjon med mange aktive utøvere. Jeg er sikker på at alle har godt av å høre mer fra Kirkens Bymisjons erfaringer. De har et verdisett vi identifiserer oss med, men som vi kan bli mye flinkere til å utøve i hverdagen, sier Karlsen.

NB! Samarbeidet mellom Kirkens Bymisjon og Mjøndalen inneholder ingen kostnader for Kirkens Bymisjon og de disponerer draktplassen vederlagsfritt.

Annonse fra Obos-ligaen: